Belçika Aile Birleşimi

with Yorum yapılmamış

Belçika aile birleşimi (D Tipi oturum vizesi) başvurusunu Gaziantep’ ten yapabilirsiniz. Gerekli olan belgeler aşağıda yer almaktadır.

Belçika Vatandaşı ile Aile Birleşimi (Eşiniz Belçika Vatandaşı ise)

 • Online başvuru formu (tarafımızca doldurulmaktadır)
 • Pasaport aslı
 • Kimlik fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf
 • Dil Tercih formu (tarafımızca doldurulmaktadır)
 • İdari harç bedeli (Uluslararası banka havalesi (SWIFT) yapılırken, başvuru sahibi ” OUR’u ‘seçmelidir.Bu seçenek başvuru sahibinin, transfer ücretleri ve ödenecek tutar gibi tüm masrafları karşılayacağını gösterir. Banka ödemesi kanıtı “OUR” kodunu açıkça belirtmelidir.)
 • Belçika’ya yanına yerleşilen kişinin kimlik kopyası
 • Birlikteliğin ispatı;
  • Eş için: Evlenme kayıt örneği (Formül B) | Doğum Kayıt Örneği (Formül A) | Daha önceden bir Boşanma veya Dul kalınma durumu var ise: Boşanma davası sonucu / ölen eş adına ölüm Kayıt Örneği
  • 18 yaş altı çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A) | Ebeveynlerin boşanmış olması halinde: velayetin velilerden hangisine bırakıldığını beyan eden Boşanma kararının Aslına uygun onaylı kopyası | Çocuğun kalıcı olarak ayrılabileceğini belirten Noter onaylı Ebeveyn izni | Evlat edinilme durumu var ise: Evlat edinme Belgesi | Ebeveynlerin vefatı durumunda: Ölüm Kayıt Örnekleri
  • 18 yaş üstü çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A)
  • 21 yaş üstü çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A) ve Çocuğun Belçika’daki kişiye Bağımlı olduğunun ispatı
 • Konaklamaya ait belge: Yanına yerleşilen tarafın yeterli konaklamaya sahip olduğunu ispatı: Belçika’daki evin kira kontratı (kayıt altına alınmış olmalı) veya mülkiyet sahibi olduğunun ispatı
 • Yanına yerleşilen kişinin geçim imkânları: Yanına yerleşilen kişinin hem kendi hem kendi aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları kamu makamlarına bir yük getirmeyecek sabit, düzenli ve yeterli geçim imkânlarına sahip olduğunun ispatı. (18 yaşından küçük yalnızca bir çocuk tarafından aile birleşimi gerçekleştiğinde bu koşul geçerli değildir.)
 • Sigorta kurumundan belge: Yanına yerleşilen kişinin bir sigorta kurumuna bağlı olduğunu ve hem kendi hem de aile üyelerinin risklerini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduğunun ispatı (Mutualité / Mutualiteit)

Hollandaca, Fransızca veya Almanca dışındaki bir dilde yurtdışında hazırlanan belgeler, bir yeminli tercüman tarafından orijinaline uygun olarak tercüme edilmelidir. Bu durumda olan belgeler tarafımızca Almanca dilinde tercüme edilmektedir.

Listedeki tüm belgeleri tedarik edemeyen başvuru sahipleri, alternatiflerini ekleyebilirler veya bunları neden teslim edemediklerine dair gerekli açıklamayı sunabilirler.


Avrupa Birliği – AB / Avrupa Ekonomik Alanı – AEA (Belçikalı olmayan) üye ülke vatandaşı ile AİLE BİRLEŞİMİ (Madde 40bis) (Eşiniz Belçika Oturum Sahibi ise)

 • Online başvuru formu (tarafımızca doldurulmaktadır)
 • Pasaport aslı
 • Kimlik fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf
 • Dil Tercih formu (tarafımızca doldurulmaktadır)
 • İdari harç bedeli (Uluslararası banka havalesi (SWIFT) yapılırken, başvuru sahibi ” OUR’u ‘seçmelidir.Bu seçenek başvuru sahibinin, transfer ücretleri ve ödenecek tutar gibi tüm masrafları karşılayacağını gösterir. Banka ödemesi kanıtı “OUR” kodunu açıkça belirtmelidir.)
 • Eşlik edilen veya birleşilen Avrupa Birliği / AEA üye ülke vatandaşının Oturma izni (E Kart) fotokopisi (Veya bu kişinin Kayıt olmak için yaptığı müracaat belgesinin kopyası (Ek 19), – veya Kayıt belgesi (Ek 8) – veya kalışlarının daimi olduğunu kanıtlayan belge (Ek 8bis veya E+ Kart). Eğer eşlik edilen veya birleşilen Avrupa Birliği / AEA üye ülke vatandaşı bu belgelerden herhangi birine sahip değil ise, Belçika’da 3 aydan fazla kalmaya niyetlerinin olduğunu göstermeliler (Varlık Beyanı – Declaration of presence / Ek 3ter; çalışma kontratı; kira kontratı; organize, tanınmış veya sübvanse edilmiş bir eğitim kurumuna kayıt, vs.) ve kendilerine ait kimlik kartının veya geçerli ulusal pasaportun kopyasını vermeliler.)
 • Eğer eşlik edilen veya birleşilen Avrupa Birliği / AEA üye ülke vatandaşının, kaldıkları süre içerisinde Belçika sosyal yardım sistemine yük getirmeyecek kendilerine ait yeterli kaynaklara ve Kraliyette tüm riskleri kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olmasından dolayı Belçika’da kalma hakkı var ise, aynı şekilde alttakileri de sunmalısınız:
  • Söz konusu kişinin Belçika’da bulunan aile bireyleri için tüm riskleri kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduğunun ispatı
  • Söz konusu kişinin aile üyelerinin kaldıkları süre içerisinde Belçika sosyal yardım sistemine yük getirmeyecek yeterli kaynaklara sahip olduğunun ispatı.
 • Birlikteliğin ispatı;
  • Eş için: Evlenme kayıt örneği (Formül B) | Doğum Kayıt Örneği (Formül A) | Daha önceden bir Boşanma veya Dul kalınma durumu var ise: Boşanma davası sonucu / ölen eş adına ölüm Kayıt Örneği
  • 18 yaş altı çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A) | Ebeveynlerin boşanmış olması halinde: velayetin velilerden hangisine bırakıldığını beyan eden Boşanma kararının Aslına uygun onaylı kopyası | Çocuğun kalıcı olarak ayrılabileceğini belirten Noter onaylı Ebeveyn izni | Evlat edinilme durumu var ise: Evlat edinme Belgesi | Ebeveynlerin vefatı durumunda: Ölüm Kayıt Örnekleri
  • 18 yaş üstü çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A)
  • 21 yaş üstü çocuklar için: Her iki ebeveynin adlarının yer aldığı Doğum Kayıt örneği (Formül A) ve Çocuğun Belçika’daki kişiye Bağımlı olduğunun ispatı
 • Adliyeden Arşiv kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Apostil yaptırılması gerekmektedir.)