Almanya vize başvurum reddedildi, nasıl itiraz edebilirim?

with Yorum yapılmamış

Almanya vize başvurusu yaptınız, ancak vize başvurunuz reddedildi. Tarafınıza aşağıdaki gerekçelerin yazılı olduğu ve içinden en az bir maddenin seçiliği red kağıdının iletilmiş olması gerekmektedir. Bu belgeye itiraz aşamasında ihtiyaç duyacağınızdan kaybetmemeniz gerekmektedir.

Başvurunuzu teslim ettiğiniz ilgili makam, Almanya vize başvurunuzu reddediğinde size Türkiye’den itiraz etme hakkı tanımaktadır. Tarafınıza ibraz edilmiş red gerekçelerinin Almanca ve Türkçe’leri aşağıda yer almaktadır.

Vize Red Gerekçeleri (Almanya)

 1. Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt.
  sahte / gerçek olmayan / tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir.
 2. Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.
  planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir
 3. Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des geplanten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist.
  planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
 4. Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie in der Lage sind, für die Dauer des geplanten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts rechtmäßig zu erlangen.
  planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara yasal yollardan sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
 5. Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.
  içinde bulunulan 180-günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Üye Devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır
 6. Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von_______.
  Schengen Bilgi Sistemine (SIS) ______ (üye devletin kısaltılmış adı) tarafından, başvuru sahibine dair giriş yasağı kaydı girilmiştir
 7. Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit darstellen.
  en az bir üye Devlet, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmektedir
 8. Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nummer 21 der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex) darstellen.
  en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi (
 9. Schengen Sınırları Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatindedir
 10. Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für seine/ihre internationalen Beziehungen darstellen.
  en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatindedir
 11. Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des geplanten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.
  planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir
 12. Es bestehen begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit der Erklärungen in Bezug auf ________.
  ______ ile ilgili (açıklayınız) olarak yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler mevcuttur
 13. Es bestehen begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit, an der Echtheit der eingereichten Belege oder an ihrem Wahrheitsgehalt.
  sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler bulunmaktadır
 14. Es bestehen begründete Zweifel an Ihrer Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen
  vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler bulunmaktadır
 15. Es wurde nicht hinreichend belegt, dass es Ihnen unmöglich war, im Voraus ein Visum zu beantragen, was die Beantragung eines Visums an der Grenze gerechtfertigt hätte.
  daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz edilmemiştir
 16. Der Zweck und die Bedingungen des geplanten Flughafentransits wurden nicht nachgewiesen.
  planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır
 17. Sie haben nicht nachgewiesen, dass Sie im Besitz einer angemessenen und gültigen Reisekrankenversicherung sind.
  geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiştir

İtiraz süreci nasıl işler?

Daha önce ilettiğimiz gibi tarafınıza ibraz edilmiş red bildiriminizde bu gerekçelerden en az 1 tanesi işaretlenmiş olmalıdır. Red mektubunda açık bir şekilde red sebebi yazmazken, yukarıdaki gerekçelere bakarak itirazınızı bu doğrultuda yapmanız gerekmektedir. İtiraz esnasında vize başvurunuzu yaparken sunmadığınız, eksik olan belgelerin yeniden ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca itiraz gerekçeniz detaylı bir şekilde Almanca dilinde yazılmalıdır.

Peki Almanya vize başvurusu itirazı nasıl yapılmaktadır?

Red kararınızın bir kopyası, pasaportunuzun bir kopyası, varsa davetiyenizin bir kopyası ve görüşmemiz sonrasında itiraz dosyanızda ek olarak olması gereken diğer belgeleri ilgili makamlara ibraz etmeniz gerekmektedir.

İlçe Danışmanlık olarak vize müracatını bizim aracılığıyla yapmış ve başvurusu reddedilmiş müşterilerimize, itiraz sürecinde ücretsiz danışmanlık sağlamaktayız. Mevcut profili uygun olmayan müşterilerimize gerekli uyarıları iletmekteyiz. Her başvurunun olumlu sonuçlanmayacağı gibi, bütün yapılan itirazların kabul edilmeyeceğini unutmamalısınız.

Almanya vize başvuru sonucuna itirazı bizim aracılığımızla yapmak ve danışmanlık almak için 03422154577 numaralı telefonumuzu arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Almanya vizesine ilk defa başvuru yapacaksanız lütfen bu bağlantıyı kullanınız.