Ticari Vize Başvurusu Dilekçe Örneği

with Yorum yapılmamış

Ticari amaçlı gerçekleştirilecek vize başvurularında kullanılmak üzere hazırlanmış örnek dilekçeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerekli kısımların vize başvurusundan önce başvuru sahibinin durumuna, sunulan evraklara ve başvuru yapılacak olan ülkeye göre değiştirilmelidir.

PDF Formatında görüntülemek için tıklayınız

Almanya’ ya ticari amaçlı başvuracak bir kişinin dosyasında bulunması gereken ticari dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

…… / …… / 2018

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
VİZE DEPARTMANI
ANKARA

Şirketimiz, İLÇE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. ortaklarından, Sn. Yunus BİLGİ ve şirketimiz çalışanlarından, Sn. Ahmet KESEN, Almanya’ da bulunan ………………………… firmasını ikili görüşmelerde bulunmak ve işbirliğimizi geliştirmek üzere, ……/…../2018 – ……/…../2018  tarihleri arasında ticari amaçlı ziyaret edecektir.

Şirketimiz, İLÇE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.’ ne ait ticari belgeler, banka hesap özetleri ve diğer ilgili belgeler vize başvuru dosyalarında yer almakta olup, tüm seyahat masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.

Şirketimiz, İLÇE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. ortaklarından, Sn. Yunus BİLGİ ve şirketimiz çalışanlarından, Sn. Ahmet KESEN’ in daha önceki vizelerinin ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecekleri ticari seyahatlerin de göz önünde bulundurularak, taraflarına 3 yıl geçerli 90 gün kalış süreli, çok giriş çıkışlı vize verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Şirket kaşesi ve imza yetkisi bulunan kişinin imzası